För Efter Öl tid Öl i år Tot   För Efter Birdie tid Birdie i år Tot   Anm
  Göran Backe 77 1 78   Peter Nilsson 47 4 51   0
  Micke Åberg 29 3 32   Stefan Källström 3 1 4   0
  Börje Johansson 34 1 35   Börje Johansson 14 0 14   0
  Jörgen Simonsson 32 2 34   Jörgen Simonsson 19 1 20   0
  Claes Svensson 49 1 50   Thomas Larsson 8 0 8   0
  Lalle Johansson 95 3 98   Claes Svensson 21 0 21   0
  Peter Nilsson 7 0 7   Stefan Thorvaldsson 52 6 58   0
  Magnus Bengtsson 39 3 42   Magnus Bengtsson 15 0 15   0
  Thomas Larsson 45 8 53   Micke Åberg 28 2 30   0
  Jörgen Stranddahl 52 11 63   Göran Backe 9 0 9   0
  Jocke Söder 35 4 39   Niklas  Ljung 9 2 11   0
  Stefan Thorvaldsson 15 1 16   Jörgen Stranddahl 6 0 6   0
  Stefan  Källström 8 3 11   Lalle Johansson 5 0 5   0
  Niclas Ljung 3 6 9   Jocke Söder 21 3 24   0
  PJ Glyssbo 9 5 14   PJ  Glyssbo 23 3 26    
  Kent Johansson 6 1 7   Kent Johansson 0 0 0    
  Övriga   129 0 129   Övriga   73 0 73    
      664 53 717       353 22 375    
      13 280 kr 1 060 kr