För Efter Öl tid Öl i år Tot   För Efter Birdie tid Birdie i år Tot   Anm
  Göran Backe 77 0 77   Peter Nilsson 47 2 49   0
  Micke Åberg 29 1 30   Stefan Källström 3 0 3   0
  Börje Johansson 34 1 35   Börje Johansson 14 0 14   0
  Jörgen Simonsson 32 1 33   Jörgen Simonsson 19 0 19   0
  Claes Svensson 49 1 50   Thomas Larsson 8 0 8   0
  Lalle Johansson 95 1 96   Claes Svensson 21 0 21   0
  Peter Nilsson 7 0 7   Stefan Thorvaldsson 52 3 55   0
  Magnus Bengtsson 39 2 41   Magnus Bengtsson 15 0 15   0
  Thomas Larsson 45 0 45   Micke Åberg 28 2 30   0
  Jörgen Stranddahl 52 3 55   Göran Backe 9 0 9   0
  Jocke Söder 35 3 38   Niklas  Ljung 9 2 11   0
  Stefan Thorvaldsson 15 1 16   Jörgen Stranddahl 6 0 6   0
  Stefan  Källström 8 0 8   Lalle Johansson 5 0 5   0
  Niclas Ljung 3 6 9   Jocke Söder 21 0 21   0
  PJ Glyssbo 9 5 14   PJ  Glyssbo 23 1 24    
  Kent Johansson 6 1 7   Kent Johansson 0 0 0    
  Övriga   129 0 129   Övriga   73 0 73    
      664 26 690       353 10 363    
      13 280 kr 520 kr