För Efter I år Bäst "Ever" Skillnad   För Efter I år Bäst "Ever" Skillnad    
  Stefan Thorvaldsson 89 80 9   Stefan Thorvaldsson 75 61 14        
  Peter Nilsson 90 81 9   Peter Nilsson 71 67 4        
  Magnus Bengtsson 99 90 9   Magnus Bengtsson 75 66 9        
  Börje Johansson 93 86 7   Börje Johansson 75 70 5        
  Micke Åberg 94 84 10   Micke Åberg 72 64 8        
  Göran Backe 100 89 11   Göran Backe 71 66 5        
  Jörgen Simonsson 100 88 12   Jörgen Simonsson 78 66 12        
  Stefan Källström 106 92 14   Stefan Källström 83 69 14        
  Thomas Larsson 109 92 17   Thomas Larsson 79 63 16        
  Claes Svensson 93 85 8   Claes Svensson 67 69 -2        
  Niklas Ljung 100 88 12   Niklas Ljung 80 73 7        
  Jörgen Stranddahl 104 98 6   Jörgen Stranddahl 71 66 5        
  Lalle Johansson 102 95 7   Lalle Johansson 75 63 12        
  Jocke Söder 95 85 10   Jocke Söder 75 65 10        
  PJ Glyssbo 101 84 17   PJ Glyssbo 81 70 11        
  Kent K Johansson 104 110 -6   Kent Johansson 71 80 -9