För Efter I år Bäst "Ever" Skillnad   För Efter I år Bäst "Ever" Skillnad    
  Stefan Thorvaldsson 85 80 5   Stefan Thorvaldsson 70 61 9        
  Peter Nilsson 90 81 9   Peter Nilsson 71 67 4        
  Magnus Bengtsson 98 90 8   Magnus Bengtsson 75 66 9        
  Börje Johansson 93 86 7   Börje Johansson 73 70 3        
  Micke Åberg 94 84 10   Micke Åberg 71 64 7        
  Göran Backe 100 89 11   Göran Backe 71 66 5        
  Jörgen Simonsson 89 88 1   Jörgen Simonsson 70 66 4        
  Stefan Källström 95 92 3   Stefan Källström 75 69 6        
  Thomas Larsson 105 92 13   Thomas Larsson 79 63 16        
  Claes Svensson 93 85 8   Claes Svensson 67 69 -2        
  Niklas Ljung 94 88 6   Niklas Ljung 76 73 3        
  Jörgen Stranddahl 104 98 6   Jörgen Stranddahl 71 66 5        
  Lalle Johansson 98 95 3   Lalle Johansson 69 63 6        
  Jocke Söder 92 85 7   Jocke Söder 69 65 4        
  PJ Glyssbo 87 84 3   PJ Glyssbo 67 70 -3        
  Kent K Johansson 104 110 -6   Kent Johansson 71 80 -9