Bruttoscore   Nettoscore
  För Efter Summa Plac Att slå   För Efter Summa Plac Att slå
  Stefan Thorvaldsson 25 2 16   Stefan Thorvaldsson 39 4 16
  Peter Nilsson 24 1 16   Magnus Bengtsson 48 7 16
  Micke Åberg 30 3 16   Peter Nilsson 31 2 16
  Jörgen Simonsson 53 10 16   Jörgen Simonsson 61 12 16
  Göran Backe 50 7 16   Micke Åberg 33 3 16
  Magnus Bengtsson 47 6 16   Claes Svensson 55 11 16
  Börje Johansson 38 4 16   Göran Backe 41 5 16
  Claes Svensson 58 13 16   Stefan Källström 72 15 16
  Jocke Söder 42 5 16   Lalle Johansson 48 7 16
  Lalle Johansson 51 9 16   Jörgen Stranddahl 29 1 16
  Niklas Ljung 53 10 16   Börje Johansson 44 6 16
  Thomas Larsson 76 15 16   Thomas Larsson 73 16 16
  PJ Glyssbo 50 5 16   Jocke Söder 53 9 16
  Stefan Källström 69 15 16   Niklas  Ljung 61 12 16
  Jörgen Stranddahl 56 12 16   PJ Glyssbo 64 14 16
  Kent Johansson 68 13 16   Kent Johansson 53 1 15
                       
                       
  Dreamscore            
  För Efter Summa Plac Att slå            
  Stefan Thorvaldsson 76 1              
  Magnus Bengtsson 87 9              
  Peter Nilsson 77 2              
  Jörgen Simonsson 91 13              
  Micke Åberg 77 2              
  Claes Svensson 89 11              
  Göran Backe 89 11              
  Stefan Källström 95 15              
  Lalle Johansson 88 10              
  Jörgen Stranddahl 83 6              
  Börje Johansson 83 6              
  Thomas Larsson 109 16              
  Jocke Söder 81 4              
  Niklas  Ljung 84 8              
  PJ Glyssbo 82 5              
  Kent Johansson 94 14