Dreamscore   Här kan du se hur det gått hål för hål       -2 -1 Par 1 2                                                                      
                                                                                             
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score   PL   Ahead   Bästa                                  
  Göran Backe 0 0 2 1 2 0 2 0 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17   89   11   13   79                                  
  Micke Åberg 0 -1 0 1 0 0 1 0 1 0 -1 0 1 0 1 0 1 1 5   77   2   1   70          
 
                     
  Börje Johansson 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 11   83   6   7   72                                  
  Jörgen Simonsson 2 0 2 3 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 1 1 1 19   91   13   15   74                                  
  Claes Svensson 2 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 17   89   11   13   73                                  
  Lalle Johansson 2 0 1 1 0 1 2 0 1 1 0 1 1 2 0 0 2 1 16   88   10   12   79                                  
  Peter Nilsson 0 0 2 0 0 0 -1 0 1 0 -1 1 0 1 1 1 0 0 5   77   2   1   69                                  
  Magnus Bengtsson 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 15   87   9   11   74                                  
  Thomas Larsson 1 1 4 1 2 3 2 3 2 1 1 0 2 3 3 2 2 4 37   109   17   33   80                                  
  Jörgen Stranddahl 1 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 11   83   6   7   80                                  
  Morgan Parmlöv 2 0 2 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 4 1 1 2 1 22   94   14   18                                      
  Stefan Thorvaldsson 0 -1 0 0 1 -1 0 0 0 0 1 -1 2 1 1 0 1 0 4   76   1   0   68                                  
  Jocke Söder 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 9   81   4   5   71                                  
  Niklas Ljung 2 0 2 2 1 0 0 -1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 12   84   8   8   72                                  
  PJ Glyssbo -1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 10   82   5   6   70                                  
  Stefan Källström 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 0 1 3 23   95   16   19   76                                  
  Kent Johansson 2 0 2 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 4 1 1 2 1 22   94   14   18   87                                  
                                                                            Tidigare år              
  Spelare för spelare Här ser ni era scorekort baserade på över och under par                                                                      
                                                      Antal     Procent   Liga riktvärde     Liga Procent Antal Antal     Procent   Antal     Procent
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score       0   Birdies 0,00%   10   Birdies 1,01%   0 0   Birdies 0,00%   1   Birdies 0,62%
  Göran Backe 0 0 5 1 2 4 2 3 2 3 2 3 2 0 1 1 2 2 35   107       6   Par 8,33%   125   Par 12,63%   6 6   Par 4,17%   15   Par 9,26%
  Göran Backe 5 1 4 3 3 4 2 4 3 1 2 1 1 2 2 2 4 5 49   120       20   Bogeys 27,78%   329   Bogeys 33,23%   52 52   Bogeys 36,11%   46   Bogeys 28,40%
  Göran Backe 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 3 32   104       25   Dubbel 34,72%   278   Dubbel 28,08%   53 53   Dubbel 36,81%   54   Dubbel 33,33%
  Göran Backe 2 0 4 3 3 0 3 0 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 29   101       12   Trippel 16,67%   154   Trippel 15,56%   18 18   Trippel 12,50%   30   Trippel 18,52%
  Göran Backe 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251       6   Quattro 8,33%   56   Quattro 5,66%   7 7   Quattro 4,86%   8   Quattro 4,94%
  Göran Backe 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251       3   Shit 4,17%   38   Shit 3,84%   8 8   Shit 5,56%   8   Shit 4,94%
  Göran Backe 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252       72         990         144 144         162      
  Göran Backe 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                              
  Göran Backe 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                              
  Göran Backe 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251                                              
                                                                                             
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score       2   Birdies 2,78%             4 4   Birdies 2,47%   2   Birdies 0,012345679
  Micke Åberg 1 -1 1 1 0 2 1 2 2 5 2 1 2 2 2 0 2 1 26   98       14   Par 19,44%             34 34   Par 20,99%   21   Par 0,12962963
  Micke Åberg 3 1 1 1 1 1 2 3 1 3 1 0 3 0 2 1 1 2 27   97       25   Bogeys 34,72%             60 60   Bogeys 37,04%   73   Bogeys 0,450617284
  Micke Åberg 0 3 0 1 2 0 1 1 2 0 -1 2 2 0 2 0 5 2 22   94       20   Dubbel 27,78%             34 34   Dubbel 20,99%   46   Dubbel 0,283950617
  Micke Åberg 0 1 2 1 1 0 1 0 3 2 1 3 1 3 1 0 3 2 25   97       9   Trippel 12,50%             16 16   Trippel 9,88%   15   Trippel 0,092592593
  Micke Åberg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251       0   Quattro 0,00%             10 10   Quattro 6,17%   2   Quattro 0,012345679
  Micke Åberg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   250       2   Shit 2,78%             4 4   Shit 2,47%   3   Shit 0,018518519
  Micke Åberg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252       72                   162 162         162      
  Micke Åberg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                              
  Micke Åberg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                              
  Micke Åberg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251                                              
                                                                                             
                                                                                             
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score       0   Birdies 0,00%             1 1   Birdies 0,69%   2   Birdies 0,012345679
  Börje Johansson 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 2 2 2 4 26   98       10   Par 18,52%             17 17   Par 11,81%   25   Par 0,154320988
  Börje Johansson 1 0 2 3 2 1 0 1 2 2 1 0 5 1 1 1 0 2 25   96       26   Bogeys 48,15%             53 53   Bogeys 36,81%   85   Bogeys 0,524691358
  Börje Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252       11   Dubbel 20,37%             43 43   Dubbel 29,86%   35   Dubbel 0,216049383
  Börje Johansson 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 1 4 1 2 3 0 0 1 22   94       4   Trippel 7,41%             19 19   Trippel 13,19%   12   Trippel 0,074074074
  Börje Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252       2   Quattro 3,70%             6 6   Quattro 4,17%   2   Quattro 0,012345679
  Börje Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   250       1   Shit 1,85%             5 5   Shit 3,47%   1   Shit 0,00617284
  Börje Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252       54                   144 144         162      
  Börje Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                              
  Börje Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   250                                              
  Börje Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   250                                              
                                                                                             
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score       0   Birdies 0,00%             3 3   Birdies 2,08%   1   Birdies 0,006944444
  Jörgen Simonsson 2 1 3 3 2 2 1 5 0 2 0 1 2 0 1 1 1 1 28   100       6   Par 8,33%             15 15   Par 10,42%   22   Par 0,152777778
  Jörgen Simonsson 3 0 5 3 2 2 1 2 2 4 1 2 5 2 2 3 1 1 41   111       22   Bogeys 30,56%             56 56   Bogeys 38,89%   51   Bogeys 0,354166667
  Jörgen Simonsson 5 1 2 3 1 3 2 2 1 3 3 2 2 3 2 1 1 2 39   111       23   Dubbel 31,94%             40 40   Dubbel 27,78%   44   Dubbel 0,305555556
  Jörgen Simonsson 2 1 3 4 1 0 2 3 0 1 1 3 2 3 2 3 1 1 33   105       15   Trippel 20,83%             14 14   Trippel 9,72%   16   Trippel 0,111111111
  Jörgen Simonsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251       2   Quattro 2,78%             4 4   Quattro 2,78%   7   Quattro 0,048611111
  Jörgen Simonsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   250       4   Shit 5,56%             12 12   Shit 8,33%   3   Shit 0,020833333
  Jörgen Simonsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252       72                   144 144         144      
  Jörgen Simonsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                              
  Jörgen Simonsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251                                              
  Jörgen Simonsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   254                                              
                                                                                             
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score       0   Birdies 0,00%             1 1   Birdies 1,11%   1   Birdies 0,00617284
  Claes Svensson 4 2 2 3 3 2 3 1 1 2 3 1 2 2 2 0 2 2 37   109       5   Par 9,26%             11 11   Par 12,22%   16   Par 0,098765432
  Claes Svensson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   250       21   Bogeys 38,89%             32 32   Bogeys 35,56%   38   Bogeys 0,234567901
  Claes Svensson 2 5 1 4 3 1 1 2 3 1 1 1 1 3 0 1 5 1 36   108       16   Dubbel 29,63%             21 21   Dubbel 23,33%   57   Dubbel 0,351851852
  Claes Svensson 3 2 2 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 22   94       8   Trippel 14,81%             20 20   Trippel 22,22%   23   Trippel 0,141975309
  Claes Svensson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251       2   Quattro 3,70%             1 1   Quattro 1,11%   16   Quattro 0,098765432
  Claes Svensson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   250       2   Shit 3,70%             4 4   Shit 4,44%   11   Shit 0,067901235
  Claes Svensson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252       54                   90 90         162      
  Claes Svensson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                              
  Claes Svensson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                              
  Claes Svensson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251                                              
                                                                                             
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score       0   Birdies 0,00%             2 2   Birdies 1,39%   0   Birdies 0
  Lalle Johansson 2 0 2 2 1 3 3 3 1 3 2 2 1 2 0 0 2 2 31   103       8   Par 11,11%             8 8   Par 5,56%   18   Par 0,111111111
  Lalle Johansson 3 1 2 2 1 1 5 3 2 3 3 1 1 2 4 3 2 2 41   112       18   Bogeys 25,00%             37 37   Bogeys 25,69%   54   Bogeys 0,333333333
  Lalle Johansson 2 3 1 1 3 1 3 5 1 3 0 2 2 2 1 0 3 3 36   108       22   Dubbel 30,56%             54 54   Dubbel 37,50%   50   Dubbel 0,308641975
  Lalle Johansson 2 0 3 2 0 1 2 0 3 1 1 3 3 3 3 1 2 1 31   103       21   Trippel 29,17%             19 19   Trippel 13,19%   27   Trippel 0,166666667
  Lalle Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252       1   Quattro 1,39%             12 12   Quattro 8,33%   11   Quattro 0,067901235
  Lalle Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   250       2   Shit 2,78%             12 12   Shit 8,33%   2   Shit 0,012345679
  Lalle Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252       72                   144 144         162      
  Lalle Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                              
  Lalle Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                              
  Lalle Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251                                              
                                                                                             
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score       2   Birdies 2,78%             3 3   Birdies 1,85%   4   Birdies 0,027972028
  Peter Nilsson 0 0 2 3 2 0 -1 3 1 1 -1 1 0 2 1 1 1 2 18   90       16   Par 22,22%             36 36   Par 22,22%   31   Par 0,216783217
  Peter Nilsson 2 0 2 0 4 1 1 2 1 0 3 1 1 2 1 1 0 5 5   76       29   Bogeys 40,28%             65 65   Bogeys 40,12%   50   Bogeys 0,34965035
  Peter Nilsson 3 1 2 2 1 1 2 1 1 0 0 1 2 1 2 1 1 1 23   95       17   Dubbel 23,61%             40 40   Dubbel 24,69%   35   Dubbel 0,244755245
  Peter Nilsson 1 1 3 2 0 0 0 0 1 2 0 2 4 1 1 1 2 0 21   93       5   Trippel 6,94%             11 11   Trippel 6,79%   19   Trippel 0,132867133
  Peter Nilsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251       2   Quattro 2,78%             5 5   Quattro 3,09%   2   Quattro 0,013986014
  Peter Nilsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   250       1   Shit 1,39%             2 2   Shit 1,23%   2   Shit 0,013986014
  Peter Nilsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252       72                   162 162         143      
  Peter Nilsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                              
  Peter Nilsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                              
  Peter Nilsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251                                              
                                                                                             
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score       0   Birdies 0,00%             1 1   Birdies 0,69%   0   Birdies 0
  Magnus Bengtsson 3 3 2 1 3 3 2 3 1 1 1 2 2 0 2 0 2 2 33   105       3   Par 4,17%             24 24   Par 16,67%   17   Par 0,104938272
  Magnus Bengtsson 2 1 1 2 1 3 1 4 3 1 1 1 2 1 2 3 2 1 32   102       32   Bogeys 44,44%             43 43   Bogeys 29,86%   61   Bogeys 0,37654321
  Magnus Bengtsson 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4 27   99       17   Dubbel 23,61%             39 39   Dubbel 27,08%   54   Dubbel 0,333333333
  Magnus Bengtsson 2 1 4 3 3 1 3 3 1 3 3 1 2 2 1 1 3 0 37   109       17   Trippel 23,61%             25 25   Trippel 17,36%   23   Trippel 0,141975309
  Magnus Bengtsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251       3   Quattro 4,17%             7 7   Quattro 4,86%   5   Quattro 0,030864198
  Magnus Bengtsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   250       0   Shit 0,00%             5 5   Shit 3,47%   2   Shit 0,012345679
  Magnus Bengtsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252       72                   144 144         162      
  Magnus Bengtsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                              
  Magnus Bengtsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                              
  Magnus Bengtsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   254                                              
                                                                                             
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score       0   Birdies 0,00%             0 0   Birdies 0,00%   0   Birdies 0
  Thomas Larsson 1 1 4 1 2 3 2 3 2 1 1 0 2 3 3 2 2 4 37   109       1   Par 5,56%             11 11   Par 15,28%   13   Par 0,080246914
  Thomas Larsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   250       5   Bogeys 27,78%             18 18   Bogeys 25,00%   49   Bogeys 0,302469136
  Thomas Larsson 10 10 10 10