Wherever we go  oktober -2022                                  
                                             
    Spelare Namn Lag Brutto 1 Brutto 2 Totalt B Lag2 Netto 1 Netto 2 Totalt N   Samla Par   Samla birdie Kolumn1   Poäng   Prognos   Hur gick det
  504 Stefan Thorvaldsson 1 162 162 324 126 126 252   0   0 0   0   11,00   -11,00
  504 Peter Nilsson 4 162 162 324 126 126 252   0   0 0   0   10,00   -10,00
  504 Magnus Bengtsson 2 162 162 324 126 126 252   0   0 0   0   1,50   -1,50
  504 Börje Johansson 162 162 324 126 126 252   0   0 0   0   6,67   -6,67
  504 Micke Åberg 3 162 162 324 126 126 252   0   0 0   0   9,00   -9,00
    Göran Backe 5 162 162 324 126 126 252   0   0 0   0   3,00   -3,00
    Jörgen Simonsson 162 162 324 126 126 252   0   0 0   0   3,00   -3,00
    Kent Johansson 162 162 324 126 126 252                  
    Thomas Larsson 13 162 162 324 126 126 252   0   0 0   0   2,00   -2,00
    Claes Svensson 12 162 162 324 126 126 252   0   0     0   3,33   -3,33
    Niklas Ljung 14 162 162 324 126 126 252   0   0 0   0   6,00   -6,00
    Jörgen Stranddahl 15 162 162 324 126 126 252   0   0     0   4,00   -4,00
    Lalle Johansson 9 162 162 324 126 126 252   0   0 0   0   4,00   -4,00
    Jocke Söder 162 162 324 126 126 252   0   0 0   0   5,00   -5,00
    PJ Glyssbo 162 162 324 126 126 252                  
    Stefan  Källström 11 162 162 324 126 126 252   0   0 0   0   2,00   -2,00
                                             
          162,00
162,00
324,00   126,00 126,00 252,00   0,00   0,00     0,00   5,26   -5,26