Dreamscore Hopp
1 2 3 4 5 6 7 8
9
Stefan Thorvaldsson 91 84 78 76          
Magnus Bengtsson 105 96 89 87          
Peter Nilsson 90 84 80 77          
Jörgen Simonsson 100 96 94 91          
Micke Åberg 98 89 80 77          
Claes Svensson 109 109 96 89          
Göran Backe 107 101 94 89          
Stefan Källström 109 109 95 95          
Lalle Johansson 103 100 96 88          
Jörgen Stranddahl 108 92 89 83          
Börje Johansson 94 87 87 83          
Thomas Larsson 109 109 109 109          
Jocke Söder 108 94 94 81          
Niklas  Ljung 116 96 87 84          
PJ Glyssbo 107 90 82 82          
Kent Johansson 127 109 104 94